Szanowni Państwo!


W dziedzinie nauczania języków obcych i przedmiotów szkolnych

doświadczenie zdobywamy od 2000 roku. Systematyczne szkolenia, do których

przystępują wszyscy ludzie tworzący Bumerang pozwalają nam pracować

efektywnie zarówno z kursantami najmłodszymi, jak i dorosłymi.


Informacja dotycząca pracy z uczniami.


Pracujemy z uczniami od 6 roku życia indywidualnie lub w grupach

2-4 osobowych, zarówno z dziećmi zdolnymi jak i z uczniami, którzy przyswajają

wiedzę wolniej, są zniechęceni do nauki i budują coraz większe zaległości.


Rodzice mogą liczyć na regularny kontakt z lektorem lub koordynatorem,

gdy dziecko nie robi postępów w nauce, jego nieobecność nie jest

usprawiedliwiona, nie wykonuje zadań domowych itp. W przypadku nieobecności

dziecka, rodzic jest informowany poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny

o materiale wprowadzonym podczas zajęć. Rodzic może kontrolować postępy

dziecka, gdyż każdy uczeń otrzymuje kartę ocen. Oceniane są sprawdziany,

kartkówki, odpowiedzi ustne itp.


Na prośbę naszych kursantów od 2005 roku wprowadziliśmy naukę

przedmiotów szkolnych: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii,

geografii i biologii. Od tego czasu uczniowie mogą w jednej placówce pobierać

lekcje z różnych dziedzin nauki. Wszyscy maturzyści, którzy brali udział

w kursach przedmaturalnych w Bumerangu od początku istnienia firmy zdali

egzaminy maturalne.


Informacja dla kursantów dorosłych m.in. pracowników firm.


W trakcie przygotowania oferty bierzemy pod uwagę potrzeby klienta,

także w zakresie słownictwa, poziom wiedzy uczestników, liczebność grup oraz

harmonogram prac.


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w zakładce kursy – szkolenia

oraz w zakładce opinie klientów.


                            Serdecznie zapraszam do udziału w kursach.

                     Agnieszka Płóciennik –

                  koordynator Nauki Języków Obcych

                 i Przedmiotów Szkolnych  – BUMERANG

ANGIELSKI

o nas

  Od

Loading...


POLECAMY

  2000

  roku

ANGIELSKI
POLSKI
ROSYJSKI
NIEMIECKI
MATEMATYKA
CHEMIA
FIZYKA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
HISTORIA
POLSKI
promocja